CHIA SẺ MỘT SỐ MẸO KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

Các kế toán đi trước có kinh nghiệm đã chia sẻ một số mẹo giúp kiểm tra Báo cáo tài chính cuối năm nhanh và đảm bảo được chính xác.

Hằng năm, trước khi in BCTC gửi cho cơ quan thuế kế toán cần phải kiểm tra rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tránh việc sai sót không đáng có.

Trước khi kiểm tra báo cáo tài chính, hãy xem tất cả các TK kế toán trên bảng cân đối SPS có số dư đúng với bản chất của nó hay chưa?
+ Kiểm tra số dư TK 133 trên bảng CDSPS đã trùng với báo cáo thuế hàng tháng hay chưa?
+ Số dư TK “chi phí trả trước ngắn hạn” ,“chi phí trả trước dài hạn” được bao nhiêu rồi mở bảng phân bổ CCDC ra để đối chiếu số tiền còn lại trên bảng phân bổ CCDC có số liệu trùng khớp với nhau hay không? Nếu không bằng nhau ta xem lại cách phân bổ CCDC hoặc định khoản kế toán bị sai.
+Kiểm tra số dư trên TK 156 và mở bảng chi tiết nhập xuất tồn kho xem số liệu có trùng khớp với nhau hay ko? Nếu như số liệu giữa bảng cân đối SPS với báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn không khớp có thể do các nguyên nhân sau:
        - Định khoản sai tài khoản .
        - Xuất bán trước khi có hóa đơn nhập mua.
        - Đơn giá xuất bạn tính sai khi ghi nhận giá vốn hàng xuất bán.
+ Kiểm tra việc khấu hao tài sản cố định. Kiểm tra đối chiếu trên bảng trích khấu hao so sánh với số liệu trên bảng cân đối SPS xem khấu hao lũy kế có bằng với số dư của tk 214 hay không , Kiểm tra khung thời gian khấu hao TSCD theo đúng khung thời gian quy định hiện hành.
+ Kiểm tra TK 3334: Đây là 1 vấn đề kế toán thường sai sót. Chúng ta so sánh số thuế TNDN bốn quý đã nộp so sánh với số thuế TNDN phải nộp cả băn và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN có thể là tăng thêm hoặc giảm đi . Nếu tăng thêm ghi nợ tk 821 có tk 3334, nếu giảm hơn so với tạm tính ghi nợ tk 3334 có tk 821 phần tiền thừa trước khi lập báo cáo tài chính.
+ Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: Nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt không được âm quỹ tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Vì nếu tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý ngay bằng các nghiệp vụ vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.
+ Kiểm tra tài khoản ngân hàng so với sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12 hay chưa? Nếu sai tìm lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng….
+ Kiểm tra xem doanh thu tk 511 có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai hay không.
+ Kiểm tra số dư tk 131, 331 xem có khớp với công nợ phải thu của khách hàng và phải trả cho ncc hay không, kiểm tra lại với công nợ thực tế với khách hàng và NCC.
Trên đây là cách kiểm tra của một số tk giúp cho bạn có thể đối chiếu và kiểm tra Báo cáo tài chính

________________________________________________________

Công ty Dịch vụ Kế toán hà nội

Chuyên dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán hàng tháng cho mọi loại hình Doanh nghiệp. Nhận làm báo cáo tài chính cuối năm, rà soát báo cáo tài chính các năm trước, làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng.

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn