Mức phạt khi nộp chậm hồ sơ khai thuế

Một bộ hồ sơ khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai thuế môn bài, ờ khai thuế giá trị gia tăng, theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ mới nhất hiện hành.

Theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP bắt đầu từ ngày 15/12/2013:

 Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này).

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

7. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế.

8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại Điều này đối với trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Chú ý: Ngoài việc bị phạt về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định như trên,thì các bạn còn bị phạt thêm tội chậm nộp tiền thuế.

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

Nếu DN bạn  gặp khó khăn trong công tác kế toán tài chính, mời bạn tham khảo các gói dịch vụ kế toán làm báo cáo tài chính của chúng tôi: dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ kế toán, dịch vụ quyết toán.

________________________________________

Công ty Dịch vụ Kế toán Hà Nội
Chuyên Dịch vụ báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng,
kế toán thuế trọn gói, thanh kiểm tra, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn