Bạn đã từng lập hóa đơn? Đã từng ít nhất một lần sai sót về hóa đơn? Vậy khi gặp phải sai sót, các bạn sẽ xử lý như thế nào, kê khai thuế như thế nào với những hóa đơn sai sót đó?

Trong bài viết này, Dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trong các trường hợp sai sót hóa đơn.

Trường hợp 1: Hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho người mua (còn để nguyên tại cuống của hóa đơn), nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trong trường hợp này, các bạn sẽ kê khai các hóa đơn này vào mục xóa bỏ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
Các bạn lập biên bản thu hồi hóa đơn lập sai như sau:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.
Số 001/BBTHHĐ-HVKTVN
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày 29/06/2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A : Công ty kế toán Hà Nội
Địa chỉ: số 222 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 043 566.8035                    MST: 010611202
Do Ông (Bà) : Lê Thành Tuân       Chức vụ : Giám đốc
BÊN B : Công ty TNHH Thái Sơn
Địa chỉ : Số 22 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
Điện thoại : 04.385.5752           MST: 0101115254
Do Ông (Bà): Nguyễn Quốc Thái        Chức vụ : Giám đốc
Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: VA/13P số 0001914 ngày 19/06/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: VA/13P số 0001917 ngày 29/06/2014
Lý do thu hồi: Bên A ghi sai địa chỉ của bên B
Địa chỉ ghi trên hóa đơn: Số 32 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
Địa chỉ đúng của bên B: Số 22 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Trong trường hợp này, các bạn sẽ kê khai hóa đơn này vào mục xóa bỏ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trường hợp 3: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Các bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Số 001-HVKT-HP-2014
-    Căn cứ vào Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
-    Căn cứ  vào Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
-    Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
-    Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.
Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2014, chúng tôi hai bên gồm có:
Bên A:    Công ty kế toán Hà Nội (Bên bán)
Địa chỉ:   số 222 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
MST:     010611202
Đại diện:    Lê Thành Tuân              - Chức vụ: Giám Đốc
BÊN B    Công ty TNHH Thái Sơn (Bên mua)
Địa chỉ:    Số 22 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
MST:    0101115254
Đại diện:    Nguyễn Quốc Thái         -Chức vụ: Giám Đốc
Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001906, ký hiệu VA/13P, lập ngày 21 tháng 05 năm 2014. Trên hóa đơn, bên bán đã ghi sai đơn giá của Ổn áp Lioa 5KVA, dẫn đến sai thành tiền, sai tiền thuế GTGT, và tổng cộng tiền thanh toán, chi tiết như sau:
Đơn giá ghi trên hóa đơn: 4.550.000 đ/chiếc
Đơn giá đúng của mặt hàng: 4.250.000đ/chiếc
Sai sót trên dẫn đến thành tiền tăng 300.000 đ, thuế GTGT tăng 30.000 đ, và tổng cộng tiền thanh toán tăng 330.000 đ
Hóa đơn số 0001906, ký hiệu VA/13P, lập ngày 21 tháng 05 năm 2014, bên bán và bên mua đã kê khai thuế của kỳ khai thuế tháng 05/2014.
Nay bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn số 0001906, ký hiệu VA/13P, lập ngày 21 tháng 05 năm 2014 bằng hóa đơn số 0001926, ký hiệu VA/13P, lập ngày 17 tháng 07 năm 2014.
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế.
Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Trong trường hợp này, các bạn sẽ kê khai hóa đơn này tại phụ lục bảng kê bán ra của tờ khai thuế GTGT, dòng Doanh số bán chưa có thuế ghi âm để trong ngoặc đơn, dòng Thuế GTGT ghi âm để trong ngoặc đơn, phần ghi chú các bạn ghi là: Hóa đơn xuất điều chỉnh giảm.
Hy vọng với bài viết này bạn đã hình dung ra công việc của mình khi bạn gặp phải những sai sót về hóa đơn.
 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội

Hotline: 0974.975.029 – 0917.886.709  Hỗ trợ tư vấn: 24/7

Email: daoquancntt3@gmail.com

Trụ sở Chính tại Hà Nội: Ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

CS2: òa tháp A, 173 Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

CS3: Tòa nhà P3 Khu đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

CS4: 200  Quang Trung -  Hà Đông - Hà Nội

Trụ sở Chính tại TP.HCM: Số 540/1 Đường Cách mạng tháng 8 – Quận 3 – TP.HCM

CS2: Nguyễn Chí Thanh, P 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

CS3: Âu Cơ – P. Tân Thành – Quận. Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh

CS 4: Ngô Tất Tốt – P.21 – Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

CS5:  Đại lộ Bình Dương – P.Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương

Trụ sở chính tại Bắc Ninh: Đường Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa– Tp. Bắc Ninh.

CS5:  Nguyễn Hữu Tuệ - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải phòng

CS6:  Trần Hưng Đạo – Kim Đồng - Tp. Thái Bình

CS7: Trần Nguyên Hãn - P. Thọ Xương - Tp. Bắc Giang

CS8:  Chu Văn An – P.Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên

CS9:  Lê Hồng Phong - Tp. Nam Định 

CS10:  Chu Văn An – P.Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

CS 11: Tây Sơn – P. Phú Sơn -TP. Thanh Hóa

CS 12 : Đường Nguyễn Văn Cừ - P. Hồng Hải - TP Hạ Long, Quảng Ninh

CS 13: Đại lộ Hùng Vương – TP. Việt Trì – Phú Thọ

CS 14: Phạm Ngũ Lão, Phường Quang Trung – TP.Hưng Yên

CS15: Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

CS 16: Quỳnh Lưu - P.Minh Khai - TP.Phủ Lý - Hà Nam

CS 17: Tràng An - P. Tân Thành - TP.Ninh Bình

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn