Bạn đã từng lập hóa đơn? Đã từng ít nhất một lần sai sót về hóa đơn? Vậy khi gặp phải sai sót, các bạn sẽ xử lý như thế nào, kê khai thuế như thế nào với những hóa đơn sai sót đó?

Trong bài viết này, Dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trong các trường hợp sai sót hóa đơn.

Trường hợp 1: Hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho người mua (còn để nguyên tại cuống của hóa đơn), nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trong trường hợp này, các bạn sẽ kê khai các hóa đơn này vào mục xóa bỏ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
Các bạn lập biên bản thu hồi hóa đơn lập sai như sau:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.
Số 001/BBTHHĐ-HVKTVN
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày 29/06/2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A : Công ty kế toán Hà Nội
Địa chỉ: số 222 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 043 566.8035                    MST: 010611202
Do Ông (Bà) : Lê Thành Tuân       Chức vụ : Giám đốc
BÊN B : Công ty TNHH Thái Sơn
Địa chỉ : Số 22 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
Điện thoại : 04.385.5752           MST: 0101115254
Do Ông (Bà): Nguyễn Quốc Thái        Chức vụ : Giám đốc
Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: VA/13P số 0001914 ngày 19/06/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: VA/13P số 0001917 ngày 29/06/2014
Lý do thu hồi: Bên A ghi sai địa chỉ của bên B
Địa chỉ ghi trên hóa đơn: Số 32 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
Địa chỉ đúng của bên B: Số 22 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Trong trường hợp này, các bạn sẽ kê khai hóa đơn này vào mục xóa bỏ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trường hợp 3: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Các bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Số 001-HVKT-HP-2014
-    Căn cứ vào Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
-    Căn cứ  vào Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
-    Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
-    Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.
Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2014, chúng tôi hai bên gồm có:
Bên A:    Công ty kế toán Hà Nội (Bên bán)
Địa chỉ:   số 222 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
MST:     010611202
Đại diện:    Lê Thành Tuân              - Chức vụ: Giám Đốc
BÊN B    Công ty TNHH Thái Sơn (Bên mua)
Địa chỉ:    Số 22 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội
MST:    0101115254
Đại diện:    Nguyễn Quốc Thái         -Chức vụ: Giám Đốc
Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001906, ký hiệu VA/13P, lập ngày 21 tháng 05 năm 2014. Trên hóa đơn, bên bán đã ghi sai đơn giá của Ổn áp Lioa 5KVA, dẫn đến sai thành tiền, sai tiền thuế GTGT, và tổng cộng tiền thanh toán, chi tiết như sau:
Đơn giá ghi trên hóa đơn: 4.550.000 đ/chiếc
Đơn giá đúng của mặt hàng: 4.250.000đ/chiếc
Sai sót trên dẫn đến thành tiền tăng 300.000 đ, thuế GTGT tăng 30.000 đ, và tổng cộng tiền thanh toán tăng 330.000 đ
Hóa đơn số 0001906, ký hiệu VA/13P, lập ngày 21 tháng 05 năm 2014, bên bán và bên mua đã kê khai thuế của kỳ khai thuế tháng 05/2014.
Nay bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn số 0001906, ký hiệu VA/13P, lập ngày 21 tháng 05 năm 2014 bằng hóa đơn số 0001926, ký hiệu VA/13P, lập ngày 17 tháng 07 năm 2014.
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế.
Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Trong trường hợp này, các bạn sẽ kê khai hóa đơn này tại phụ lục bảng kê bán ra của tờ khai thuế GTGT, dòng Doanh số bán chưa có thuế ghi âm để trong ngoặc đơn, dòng Thuế GTGT ghi âm để trong ngoặc đơn, phần ghi chú các bạn ghi là: Hóa đơn xuất điều chỉnh giảm.
Hy vọng với bài viết này bạn đã hình dung ra công việc của mình khi bạn gặp phải những sai sót về hóa đơn.
 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Ngoài ra Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội còn hỗ trợ doanh nghiệp: 

GÓI 1: Dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán

GÓI 2: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho 1 năm

GÓI 3: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

GÓI 4: Dịch vụ kê khai làm báo cáo thuế hàng tháng, quý

GÓI 5 : Dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp

GÓI 6: Dịch vụ làm Báo cáo vay vốn Ngân hàng

GÓI 7: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

GÓI 8: Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

GÓI 9: Cung cấp nguồn nhân lực ngành kế toán cho doanh nghiệp

GÓI 10: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty

GÓI 11: Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

GÓI 12: Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

GÓI 13: Dịch vụ tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp

GÓI 14: Dịch vụ sáp nhập, chuyển đổi công ty

GÓI 15: Địa chỉ học kế toán trên toàn quốc

GÓI 16: Tổ chức buổi tập huấn thuế, kế toán tại Kế Toán Hà Nội và các tỉnh

GÓI 17: Cung cấp các loại chữ ký số

GÓI 18: Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

GÓI 19: Khóa học kế toán dành cho giám đốc và nhà quản lý

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội hỗ trợ:

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994(Mr Quân)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn