Mẫu Báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu Báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ  cần tuân theo các chuẩn mực kế toán chung. Chúng tôi xin đưa ra mẫu Báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm các nội dung:
1. Bảng cân đối kế toán                                             -Mẫu số B01-DNN
1. Bảng cân đối tài khoản                                          -Mẫu số F01-DNN
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh            - Mẫu số B02-DNN
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                   - Mẫu số B03-DNN
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính                     - Mẫu số B09-DNN

Báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp cho các chủ thể cái nhìn tổng thể nhất về tài chính doanh nghiệp :
-Với nhà quản trị : bao quát được tình hình hoạt động ,kết quả kinh doanh của công ty để có thể đưa ra được các chiến lược phát triển phù hợp trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
-Với nhà đầu tư : Biết được hiệu quả cũng như lời lỗ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để có các quyết định đầu tư trong tương lai.
-Với ngân hàng : Cân nhắc được có nên tiếp tục cho Doanh nghiệp vay vốn kinh doanh hay không, dựa trên khả năng trở nợ của Doanh nghiệp .
-Với nhà cung ứng : Cân nhắc có tiếp tục hợp tác ,hoặc bán hàng chịu cho doanh nghiệp hay không, dựa trên khả năng thanh toán.

Download Mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đây

——————————————————–

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn