Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Thời gian nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn và mức phạt nộp chậm

Thông tư 64/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có quy định Thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BCTHSDHD) theo quý và tháng năm 2014 mới nhất. Và mức phạt nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính .

1. Thời hạn Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng:

 

 • Kế từ ngày 12/06/2013 theo Công văn 7527/BTC-TCT của Bộ tài chính: Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng.
 • Hạn nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, cùng với tờ khai thuế tháng.

2. Thời hạn Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

 • Kể từ ngày 01/7/2013 theo Thông tư Số 64/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày  15  tháng  5  năm 2013. Quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, cụ thể như sau:
 • Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý:hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • - Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.
 • - Qúy II nộp chậm nhất là ngày  30/7.
 • - Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
 • - Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .
 • Các bạn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo Mẫu số: BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính).

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

3. Mức phạt khi nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn:

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

 •  Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Và Doanh nghiệp phải lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp DN phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt.

2.  Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo THSDHD gửi cơ quan thuế:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5.
 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000  đồng với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. (được tính sau 20 ngày)

Xem thêm:>> Các mức phạt đối với hóa đơn chứng từ mới nhất hiện nay

Địa chỉ học kế toán uy tín chuyên nghiệp tại Hà Nội, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Biên Hòa Đồng Nai, Vinh Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Tĩnh...

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội hỗ trợ:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội

Hotline: 0974.975.029 – 0917.886.709  Hỗ trợ tư vấn: 24/7

Email: daoquancntt3@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn