Hóa đơn GTGT đầu ra của công ty là hóa đơn hỏng đã chuyển liên 2 cho khách hàng. Hiện khách hàng đã chuyển trả lại nhưng bị thất lạc. Hóa đơn đã kê khai thuế, bh bên cty em muốn bỏ kê khai hóa đơn này thì có được ko (vì hóa đơn liên 2 đã mất), nếu hủy thì bên em phải làm như thế nàobị phạt ra sao.
 
Trả lời:
Việc Bạn nêu trong thư đúng là tình ngay/lý gian và rất là gay rồi đó, khả năng DN sẽ bị phạt mất nhiều tiền về hành vi làm mất liên 2 của Hoá đơn.
Đúng ra, nếu không bị mất/thất lạc thì Hoá đơn đó sẽ trả lại cho DN bạn, rồi làm thủ tục huỷ và xuất hoá đơn mới.
Với trường hợp DN mua bị mất liên 2 thì có thủ tục đề nghị Bên DN bán hỗ trợ, theo đó Bên bán sẽ copy liên 1 kèm Tờ khai thuế, bảng kê của tháng có tờ hoá đơn đó, ghim vào và đóng dấu sao lục và dấu giáp lai của DN gửi đi thì bên Mua dùng nó để kê khai thuế đầu vào và hạch toán chi phí. Thư bạn đọc cho biết thất lạc do người mua thì trách nhiệm phạt tiền sẽ là do bên mua.
Đối với DN của Bạn như nêu trong thư hỏi thì Bên bán coi như không ảnh hưởng do đã khai/nộp thuế nhưng ai mà tin được liệu ên mua đã có và đã kê khai đầu vào hay không. Do đó, bạn cần trao đổi với Bên mua để Bên nào khai với cơ quan thuế để được xử phạt. Hết sức lưu ý rằng nếu do bên mua làm mất thì bị phạt mức nhẹ nhưng nếu bên bán làm mất thì bị phạt niều hơn. Bạn tham khảo Thômng tư số 166/2013 để biết thêm chi tiết.
 
 
Câu 2:
Tại điểm c, khoản 4, điều 45, TT 128/2013/TT-BTC có quy định khi làm thủ tục XNK tại chỗ phải có hóa đơn xuất khẩu. TT64/2013/TT-BTC thì quy định dùng hóa đơn GTGT cho các trường hợp coi như XK. Khoản 2, điều 17, TT 06/2012 quy định XK tại chỗ là trường hợp được coi như XK. Mặt khác, TT 64 nói HĐXK đồng thời là hóa đơn thương mại (commercial invoice) nhưng TT 128 thì phân biệt 2 loại này.
 
Trả lời:
Bạn đọc nêu rất đúng vấn đề gây trở ngại cho DN, TT số 64/2013 và TT số 128/2013 có độ “vênh” do mục đích sử dụng tờ hoá đơn có khác nhau.
Ngày 22/11/2013, Bộ Tài chính đã có CV số 16239/BTC-TCHQ hướng dẫn cơ quan Hải quan thực hiện thống nhất 2 nội dung:
- Khi làm thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng XNK tại chỗ thì Hồ sơ hải quan quy định tại điểm c, khoản 4, điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7, điều 117 của TT 128/2013/TT-BTC thì DN xuất trình bản chính, nộp bản chụp Hoá đơn XK.
- Trường hợp DN nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan thì sử dụng Hoá đơn GTGT (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp XK lập thay cho Hoá đơn XK khi làm thủ tục hải quan.
Bạn đọc có thể vui lòng tìm kiếm văn bản này trên mạng của ngành hải quan.
Những vướng mắc trên sẽ được giải quyết cụ thể hơn sau khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010
 
Câu 3:
TH 1: Công ty em xuất một hóa đơn cho khách hàng vào tháng 01, hóa đơn này bên em chưa kê khai, đến tháng 02 phát hiện ra sai thông tin của khách hàng, số tiền thuế và các thông tin khác không thay đổi. Khách hàng không đồng ý làm biên bản điều chỉnh hóa đơn mà bắt xuất hóa đơn khác thay thế. Bên em phải làm biên bản thu hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới (trên hóa đơn mới ghi thông tin đúng của khách hàng, hàng hóa và số tiền thuế ghi giống như hóa đơn cũ. Vậy bên em xử lý như vậy có đúng không? Nếu đúng thì bên em sẽ khai thuế GTGT tháng 01 và tháng 02 như thế nào đối với hóa đơn cũ và hóa đơn mới. Vì nếu em không kê khai hóa đơn sai vào tháng 01 thì số tiền thuế tháng 01 của em sẽ bị sai, còn nếu em dùng có đơn hỏng để kê khai thì sẽ là không đúng, còn nếu em dùng hóa đơn tháng 02 để kê vào tháng 01 thì có đúng không ạ? TH2: Tương tự trường hợp trên chỉ khác là sau khi nộp tờ khai thuế tháng 01 thì mới phát hiện ra sai sót. Và cũng làm biên bản hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Vậy trường hợp này xử lý như thế nào ạ?
 
Trả lời:
Nếu hoá đơn đã xuất cho khách hàng tháng 1, tháng sau (2) mới phát hiện ra sai sót thì làm thủ tục huỷ thu hồi, huỷ hoá đơn có sai sót và phát hành hoá đơn thay thế theo quy định, đồng thời khai điều chỉnh tờ khai thuế của tháng 1. Không thể dùng hoá đơn của tháng 2 để khai vào tờ khai thuế của tháng 1 được.
Nếu như hoá đơn có lỗi đã không kê vào tờ khai thuế của tháng 1, và việc thu hồi, huỷ hoá đơn đó vào trước ngày nộp tờ khai thuế của tháng 1 (20/2) tháng 2 mới xuất hoá đơn thay thế thì Hoá đơn mới này sẽ khai vào tờ khai thuế của tháng 2.
Trong cả 2 trường hợp, Bạn sẽ được xử phạt vi phạm hành chính. Mong bạn đọc không mắc lỗi các lần sau.
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn