Cách phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào cho hợp lý ?

Dưới đây sẽ hướng dẫn cách phân bổ công cụ dụng cụ:

1. Cách xác định nguyên giá của công cụ, dụng cụ (CCDC), nguyên vật liệu (NVL)

  Nguyên giá của công cụ, dụng cụ (CCDC), nguyên vật liệu (NVL) = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa bao gồm VAT  + chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt…) + thuế nhập khẩu, thuế TTDB (nếu có) – các khoản giảm trừ  ( chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại ).
cách phân bổ công cụ dụng cụ

2. Phương pháp tính giá xuất kho

  • Phương pháp bình quân gia quyền
  • Phương pháp nhập trước xuất trước
  • Phương pháp nhập sau xuất trước
  • Phương pháp đích danh
 

3. Thời gian phân bổ

   Theo điều 6 điểm 2.2 của thông tư 123/2012/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: “Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.”
   Như vậy, thời gian phân bổ công cụ dụng không được quá 24 tháng (tức là không được quá 2 năm). Nếu không chi phí phân bổ đó sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.
 
Có hai phương pháp phân bổ CCDC là: Phân bổ theo thời gian và phân bổ hai lần.
 
+ Phân bổ theo thời gian là chia đều cho các kỳ (số kỳ sử dụng), hàng tháng sẽ trích vào chi phí giá trị như nhau. Ngoài thực tế doanh nghiệp thường hay sử dụng phương pháp phân bổ này.
 
+ Phân bổ hai lần là phân bổ vào lúc xuất dùng và lần báo hỏng theo tỷ lệ 50:50 

4. Xuất dùng công cụ, dụng cụ (CCDC)

- Khi mua CCDC nhập kho CCDC
 
Nợ TK 153 : Công cụ dụng cụ 7 tr
 
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ 0,7 tr
 
Có TK 111, 112, 331 : 7,7 tr
   
- Khi xuất dùng : 
 *) TH1 : phân bổ 1 lần toàn bộ vào giá trị CCDC
 
Nợ TK 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất
 
Nợ TK 6421 : sử dụng cho bộ phận bán hàng
 
Nợ TK 6422 : sử dụng cho bộ phận quản lý DN
 
Có TK 153 : CCDC
 
>>>> Toàn bộ nguyên giá CCDC không bao gồm VAT
 
*) TH2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC
 
+ Khi xuất dùng:
 
Nợ TK 142 ( dưới  1 năm tài chính)
 
Nợ TK 242 ( trên 1 năm tài chính)
 
Có TK 153 : 7 tr
 
>>> Nguyên giá CCDC không bao gồm VAT
 
+ Khi phân bổ (từ 2 lần trở lên)
 
Nợ TK 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất
 
Nợ TK 6421 : sử dụng cho bộ phận bán hàng
 
Nợ TK 6422 : sử dụng cho bộ phận quản lý DN
 
Có TK 142, 242 :
Giá trị phân bổ = Nguyên giá CCDC / thời gian phân bổ    
 
___________________________________________________________________
 
 
Giải quyết nhanh gọn,triệt để vấn đề kinh nghiệm thực tế cho kế toán mới vào nghề.Dành 5 phút tham khảo khóa học kế toán tổng hợp với chi phí tiết kiệm nhất tại Hà Nội và các tỉnh của chúng tôi xem có gì mới.
 
Công ty Kế Toán Hà Nội chuyên làm các loại dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín chuyên nghiệp.Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn tới vấn đề kế toán. Tham khảo dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo thuế, dịch vụ kê khai thuế của chúng tôi.
Chúc các bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn