Nơi nộp Báo cáo tài chính cuối năm là ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Nơi nộp báo cáo tài chính năm
Nhiều người thắc mắc: không biết nộp báo cáo tài chính năm ở đâu và nộp cho những cơ quan nào? Hỏi cục thuế thì bảo không biết! Lại chẳng rõ thông tư nghị định nào rõ ràng. Có người thì bảo nộp cho: chi cụcc thuế, Cục thống kê, Sở KHĐT. Có người lại bảo chỉ nộp cho thuế thôi.
Vậy nộp Báo cáo tài chính năm ở đâu? 
Đơn vị áp dụng Quyết định 15: 
- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp BCTC cho: Cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, Doanh nghiệp cấp trên, cơ quan đăng ký kinh doanh. 
- Doanh nghiệp khác nộp BCTC cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, Doanh nghiệp cấp trên, cơ quan đăng ký kinh doanh.
Lưu ý:
(1) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp). 
- Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng). Riêng công ty kinh doanh chứng khoán còn phải nộp báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 
(2) Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). 
(3) DNNN có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên. Đối với doanh nghiệp khác có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên. 
(4) Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên. 
Đơn vị áp dụng Quyết định 48: 
1- Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân nộp BCTC cho: Cơ quan Thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan Thống kê 
2- Hợp tác xã: Cơ quan Thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh.
________________________________________
Chuyên Dịch vụ báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng,
kế toán thuế trọn gói, thanh kiểm tra, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.
Liên hệ: 01655.863.230 hoặc 0944.815.951

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn