Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập bậc 1 kê khai miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn và yêu cầu quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO theo Thông tư 199/2012/TT-BTC,  Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.1, phần mềm QTTNCN phiên bản 3.1.0 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.9

 

Nâng cấp QTTTNCN 3.1.0

 

Nội dung nâng cấp phần mềm QTTTNCN 3.1.0

+ Nâng cấp các chức năng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC và xử lý tính thuế theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

+ Bổ sung mới chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNCN ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng

- Về hiệu lực mẫu biểu: Bắt đầu từ ngày 22/1/2014, khi kê khai tờ khai thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.2.1, phần mềm QTTNCN 3.1.0 thay cho các phiên bản trước đây.

-         Riêng đối với ứng dụng HTKK, iHTKK:

- Cập nhật chức năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT) và bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT) từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, bỏ cột “Mã hóa đơn”, nhằm hỗ trợ yêu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán của doanh nghiệp.
 
- Câp nhật lại chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cho nhập không thuộc kỳ tính thuế
 
- Cho nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ48.
 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới bạn đọc bộ phần mềm QTTTNCN 3.0.2  và HTKK 3.2.1

Download QTTTNCN 3.1.0

Bạn đã có HKTT 3.2.1 phiên bản mới nhất chưa ?

Tải ngay HTKK 3.2.1

Nhớ được địa chỉ trang Web của chúng tôi là bạn đã tự cập nhập cho mình những phần mềm kế toán, văn bản,…mới nhất

Công ty bạn có đang gặp khó khăn với bất kì vấn đề nào liên quan đến thuế mà không thể giải quyết một cách triệt để ?. Hãy đến với chúng tôi, Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội, mọi khó khăn đó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và hơn nữa là tiết kiệm tối đa chi phí cho Doanh nghiệp

Đăng kí

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ báo cáo thuế

Chúc bạn làm việc tốt với 2 phần mềm trên !

 

 

 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn