Các mức phạt đối với hóa đơn chứng từ mới nhất hiện nay

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới quý doanh nghiệp các mức phạt đối với hóa đơn chứng từ theo thông tư số 10/2014

Theo đó thông tư số 10/2014 quy định mức phạt đối với các hình vi vi phạm hóa đơn cụ thể như sau:

Đối với hành vi vi phạm đặt in hóa đơn:

*         Không ký hợp đồng bằng văn bản : phạt từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng

*         Không thanh lý hợp đồng in nếu quá hạn, không hủy hóa đơn hết hạn sử dụng: phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng

*         Bán, cho hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức cá nhân khác sử dụng: phạt từ 15.000.000 - 45.000.000 đồng

*       Đặt in hóa đơn giả: phạt từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng

Đối với hành vi vi phạm quy đinh mua hóa đơn:

*          Hành vi mua hóa đơn hết hạn sử dụng: Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

*        Hành vi mất cháy hỏng hóa đơn đã mua chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10: Phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng

*         Bán cho hóa đơn đã mua nhưng chưa lập: Phạt từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng

Đối với hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn

*       Lập thông báo phát hành không đầy đủ theo quy định, không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định: Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

*        Không lập thông phát hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng: Phạt 6.000.000 – 18.000.000 đồng

Đối với hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

*       Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế: Phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng

*        Chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn: Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

*        Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế(sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn): Phạt từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội

Hotline: 0974.975.029 – 0941.900.994 Hỗ trợ tư vấn: 24/7

Email: daoquancntt3@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn