Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin gửi tới quý doanh nghiệp các mức phạt đối với hóa đơn chứng từ theo thông tư số 10/2014

Theo đó thông tư số 10/2014 quy định mức phạt đối với các hình vi vi phạm hóa đơn cụ thể như sau:

Đối với hành vi vi phạm đặt in hóa đơn:

*         Không ký hợp đồng bằng văn bản : phạt từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng

*         Không thanh lý hợp đồng in nếu quá hạn, không hủy hóa đơn hết hạn sử dụng: phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng

*         Bán, cho hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức cá nhân khác sử dụng: phạt từ 15.000.000 - 45.000.000 đồng

*       Đặt in hóa đơn giả: phạt từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng

Đối với hành vi vi phạm quy đinh mua hóa đơn:

*          Hành vi mua hóa đơn hết hạn sử dụng: Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

*        Hành vi mất cháy hỏng hóa đơn đã mua chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10: Phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng

*         Bán cho hóa đơn đã mua nhưng chưa lập: Phạt từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng

Đối với hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn

*       Lập thông báo phát hành không đầy đủ theo quy định, không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định: Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

*        Không lập thông phát hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng: Phạt 6.000.000 – 18.000.000 đồng

Đối với hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

*       Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế: Phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng

*        Chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn: Phạt từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng

*        Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế(sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn): Phạt từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội

Hotline: 0974.975.029 – 0941.900.994 Hỗ trợ tư vấn: 24/7

Email: daoquancntt3@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn