Biểu mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng mới nhất

(Phụlục 5 ban hànhkèmThôngtưsố64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013củaBộTàichính)

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Mẫusố: 02GTTT3/001

 

Kýhiệu: AB/13P

Liên 1: LưuSố: 0000001

Ngày........tháng.......năm 20....


Đơnvịbánhàng: CÔNG TY TNHH A

Mãsốthuế: 010023400

Địachỉ: 45 phố X, quận Y, thànhphốHàNội

Sốtài khoản......................................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................................................................................................

Họtênngườimua hàng................................................................................................................................

Tênđơn vị........................................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Sốtài khoản..........................................................................

Hìnhthứcthanhtoán:.................. MST:...........................................................................................................

STT

Tênhànghóa, dịchvụ

Đơnvịtính

Sốlượng

Đơngiá

Thànhtiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộngtiềnbánhànghóa, dịchvụ:                                                                                ….........................

Sốtiềnviếtbằng chữ:.......................................................................................................................................

 

Ngườimuahàng

(Ký, ghirõhọ, tên)

 

 

 

 

 

 

Ngườibánhàng

(Ký, đóngdấu, ghirõhọ, tên)

(Cầnkiểmtra, đốichiếukhilập, giao, nhậnhoáđơn)

             

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn