Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay

 

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03b – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm ......................

Tên tài khoản ........

Số hiệu ..................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK

đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày,

Tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

 

 

 

 

 

- Số dư cuối tháng

 

 

 

 

 

- Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang.........

- Ngày mở sổ: .............

Ngày ....tháng ....năm ....

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

_______________________________________________________________________

Giải quyết nhanh gọn,triệt để vấn đề kinh nghiệm thực tế cho kế toán mới vào nghề.Dành 5 phút tham khảo khóa học kế toán tổng hợp với chi phí tiết kiệm nhất tại Hà Nội và các tỉnh của chúng tôi xem có gì mới.

Công ty Kế Toán Hà Nội chuyên làm các loại dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín chuyên nghiệp.Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn tới vấn đề kế toán. Tham khảo dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo thuế, dịch vụ kê khai thuế của chúng tôi.
Chúc các bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn