sổ nhật ký chi tiền

Mẫu sổ nhật ký chi tiền là mẫu S03a2 - DNN theo quyết định 48 và quyết định 15

1. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm: ....
 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK ...

Ghi Nợ các TK

Số hiệu

Ngày, tháng

...

...

...

...

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

1. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 15:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm: ....
 


Ngày,
tháng
ghi sổ

Chứng từ


Diễn giải


Ghi Có
TK ...

Ghi Nợ các TK

Số
hiệu

Ngày,
tháng

...

...

...

...

Tài khoản khác

Số
tiền

Số
hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- ngày mở sổ: .......

 

 

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

______________________________________________________________________

 

Giải quyết nhanh gọn,triệt để vấn đề kinh nghiệm thực tế cho kế toán mới vào nghề.Dành 5 phút tham khảo khóa học kế toán tổng hợp với chi phí tiết kiệm nhất tại Hà Nội và các tỉnh của chúng tôi xem có gì mới.
 
Công ty Kế Toán Hà Nội chuyên làm các loại dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín chuyên nghiệp.Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn tới vấn đề kế toán. Tham khảo dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo thuế, dịch vụ kê khai thuế của chúng tôi.
 
Chúc các bạn sức khỏe và thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn