sổ nhật ký chi tiền

Mẫu sổ nhật ký chi tiền là mẫu S03a2 - DNN theo quyết định 48 và quyết định 15

1. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm: ....
 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK ...

Ghi Nợ các TK

Số hiệu

Ngày, tháng

...

...

...

...

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

1. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 15:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm: ....
 


Ngày,
tháng
ghi sổ

Chứng từ


Diễn giải


Ghi Có
TK ...

Ghi Nợ các TK

Số
hiệu

Ngày,
tháng

...

...

...

...

Tài khoản khác

Số
tiền

Số
hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- ngày mở sổ: .......

 

 

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

______________________________________________________________________

 

Ngoài ra Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội còn hỗ trợ doanh nghiệp: 

GÓI 1: Dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán

GÓI 2: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho 1 năm

GÓI 3: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

GÓI 4: Dịch vụ kê khai làm báo cáo thuế hàng tháng, quý

GÓI 5 : Dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp

GÓI 6: Dịch vụ làm Báo cáo vay vốn Ngân hàng

GÓI 7: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

GÓI 8: Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

GÓI 9: Cung cấp nguồn nhân lực ngành kế toán cho doanh nghiệp

GÓI 10: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty

GÓI 11: Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

GÓI 12: Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

GÓI 13: Dịch vụ tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp

GÓI 14: Dịch vụ sáp nhập, chuyển đổi công ty

GÓI 15: Địa chỉ học kế toán trên toàn quốc

GÓI 16: Tổ chức buổi tập huấn thuế, kế toán tại Kế Toán Hà Nội và các tỉnh

GÓI 17: Cung cấp các loại chữ ký số

GÓI 18: Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

GÓI 19: Khóa học kế toán dành cho giám đốc và nhà quản lý

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội hỗ trợ:

 

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994(Mr Quân)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn