Văn bản mẫu biểu mới nhất

Thông tư 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ
Biểu mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN mới nhất

Biểu mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN mới nhất

Biểu mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN mới nhất
Quyền lợi chế độ thai sản được hưởng

Quyền lợi chế độ thai sản được hưởng

CHẾ ĐỘ THAI SẢN: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội (BHXH) được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ 1/5/2013
Mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho

Mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho

Mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho
Mẫu sổ nhật ký thu tiền là mẫu số S03a1 - DNN:

Mẫu sổ nhật ký thu tiền là mẫu số S03a1 - DNN:

Mẫu sổ nhật ký thu tiền là mẫu số S03a1 - DNN:
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp khi đóng BHXH 2016

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp khi đóng BHXH 2016

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp khi đóng BHXH 2016
Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT

Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT

Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT
Mẫu tớ khai thuế môn bài mới nhất nắm 2014

Mẫu tớ khai thuế môn bài mới nhất nắm 2014

Mẫu tớ khai thuế môn bài mới nhất nắm 2014
Hướng dẫn mới về khai thuế

Hướng dẫn mới về khai thuế

Hướng dẫn mới về khai thuế Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC của BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, quản lý thuế.
Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất

Biểu mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng mới nhất
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, trong đó bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
Mâu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48 mới nhất

Mâu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48 mới nhất

Mâu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48 mới nhất hiện nay cho doanh nghiệp
Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay

Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay

Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay
Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu sổ nhật ký chi tiền là mẫu S03a2 - DNN theo quyết định 48 và quyết định 15 mới nhất hiện nay