Hóa đơn

Cách điều chỉnh sai thuế suất trên hóa đơn đã lập?

Cách điều chỉnh sai thuế suất trên hóa đơn đã lập?

Cách điều chỉnh sai thuế suất trên hóa đơn đã lập?
Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và hóa đơn bất hợp pháp

Cách phân biệt hóa đơn hợp pháp và hóa đơn bất hợp pháp

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn cách phân biệt hóa đơn hợp pháp bất hợp pháp Hóa đơn hợp pháp là: Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc hoá đơn do Doanh nghiệp tự tạo theo quy định của Chỉnh phủ và Bộ Tài chính về in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn. Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả, hóa đơn hết giá trị sử dụng, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo sử dụng khi chuyển địa điểm