Tải phần mềm HTKK

Nội dung cập nhật và nâng cấp phần mềm QTTTNCN

Nội dung cập nhật và nâng cấp phần mềm QTTTNCN

Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập bậc 1 kê khai miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn và yêu cầu quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO theo Thông tư 199/2012/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.1, phần mềm QTTNCN phiên bản 3.0.2 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.9
Nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.1

Nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.1

Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cập nhật phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1.