Tin tức kế toán

Sử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn

Sử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn

Bạn đã từng lập hóa đơn? Đã từng ít nhất một lần sai sót về hóa đơn? Vậy khi gặp phải sai sót, các bạn sẽ xử lý như thế nào, kê khai thuế như thế nào với những hóa đơn sai sót đó?
Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế

Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế

Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế
Hướng dẫn hạch toán hàng cho biếu tặng theo quy định mới nhất năm 2016

Hướng dẫn hạch toán hàng cho biếu tặng theo quy định mới nhất năm 2016

Hướng dẫn hạch toán hàng cho biếu tặng theo quy định mới nhất năm 2016
Nơi nộp Báo cáo tài chính cuối năm

Nơi nộp Báo cáo tài chính cuối năm

Nhiều người thắc mắc :không biết nộp báo cáo tài chính năm ở đâu và nộp cho những cơ quan nào? Hỏi cục thuế thì bảo không biết! Lại chẳng rõ thông tư nghị định nào rõ ràng. Có người thì bảo nộp cho: chi cụcc thuế, Cục thống kê, Sở KHĐT. Có người lại bảo chỉ nộp cho thuế thôi. Vậy nộp Báo cáo tài chính năm ở đâu?
Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân
Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhanh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhanh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhanh hạch toán phụ thuộc
Mâu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48 mới nhất

Mâu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48 mới nhất

Mâu sổ nhật ký bán hàng theo quyết định 48 mới nhất hiện nay cho doanh nghiệp
Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay

Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay

Mẫu sổ cái theo quyết định số 48 mới nhất hiện nay
Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu sổ nhật ký chi tiền là mẫu S03a2 - DNN theo quyết định 48 và quyết định 15 mới nhất hiện nay